Основні функції та прерогативи «Всеукраїнської спілки ендодонтистів»

«Всеукраїнська спілка ендодонтистів» є громадською організацією, яка має на меті об'єднання лікарів, що займаються ендодонтією.

На жаль, в Україні ендодонтія не виділена в окрему стоматологічну спеціальність, але це не стане перешкодою для команди однодумців, які щоденно об'єднуватимуть власні зусилля для просування найвищих стандартів й важливих досягнень в області ендодонтії: до наших лав ласкаво запрошуємо лікарів терапевтичного чи загального профілю.

Організація є неприбутковим громадським об'єднанням. Метою її створення стали завдання, які чітко визначено в статуті, але вони не полягають в здійсненні підприємницької діяльності та отриманні матеріальної вигоди.

«Всеукраїнська організація ендодонтистів» покликана вирішувати низку актуальних питань, але основна мета – забезпечити надійне підґрунтя для ефективного впровадження наукових й технологічних надбань світового рівня ендодонтії в нашій країні.

 

Основними цілями діяльності Спілки є:

 • Надійний захист прав й інтересів всіх членів Організації. Це буде реалізовано за рахунок надання необхідної методологічної й інформаційної бази.
 • Підтримка впровадження світових протоколів у щоденну практику лікарів, яка буде здійснюватись на юридичному та інформаційному рівнях. Міжнародні протоколи мають стати надійним фундаментом щоденної практики українських лікарів, а також детально вивчатись у навчальних закладах. Медико-технологічні документи розроблятимуться мультидисциплінарною групою, яка складатиметься з представників всіх зацікавлених галузей. Тут варто зауважити, що від кількості учасників Спілки залежатиме ефективність роботи.
 • Постійний моніторинг чинного законодавства для активного запобігання законотворчої діяльності та прийняття нормативних актів, що можуть ускладнювати професійну діяльність ендодонтистів.
 • Проведення заходів. Ми плануємо перспективний розвиток Спілки, а цьому сприятиме організація наукових симпозіумів, лекцій, круглих столів, семінарів тощо. Все це сприятиме залученню провідних вітчизняних й іноземних спеціалістів. 

 

Набуття статусу члена організації має ряд переваг. Перед Вами відкриються нові можливості. Серед них варто виокремити:

 • отримання доступу до методичної бази та можливість отримати кваліфіковану інформаційну допомогу (електронні розсилки з актуальними новинами, телефонні консультації тощо);
 • спілкування й обмін досвідом з вітчизняними й іноземними колегами;
 • отримання необхідної юридичної підтримки (вичерпна юридична консультація, представництво інтересів члена організації на стадії досудового й судового розслідувань тощо);
 • доступ до вигідних пропозицій, які стосуються участі у заходах, що будуть проводитись за підтримки «Всеукраїнської спілки ендодонтистів»;
 • можливість брати участь у плануванні діяльності та безпосередній роботі Спілки.

З метою реалізації основної мети та похідних завдань Спілка займається здійсненням таких видів діяльності:

 • сприяє адаптації світових стандартів та протоколів ендодонтичного лікування (їх вдосконалення, громадське обговорення й подальша популяризація);
 • проведення ряду наукових заходів (круглі столи, майтер-класи, конференції з участю провідних закордонних і вітчизняних спеціалістів);
 • юридичний захист прав учасників Спілки (консультативні висновки, фахові свідчення тощо);
 • активне сприяння професійній підготовці майбутніх медичних працівників;
 • поширення інформації про досягнення у сфері ендодонтії, а також результати використання передових технологій й наукових здобутків іноземних колег, забезпечення безпеки пацієнтів, контроль якості медичного обслуговування тощо.

Для досягнення високої ефективності впроваджених протоколів необхідна команда однодумців та справжніх професіоналів своєї справи, які докладатимуть максимум зусиль заради досягнення високої спільної мети. Запрошуємо всіх охочих долучитися до нашого об’єднання.

Впевнені, що наша Спілка буде сприяти постійній популяризації актуальних наукових знань, які стосуються профілактики, діагностики й подальшого

успішного лікування. Майбутнє ендодонтії полягає у синергії провідних технологій, інноваційних рішень, наукового підходу та доведеній практичній ефективності. Лише таким чином вдасться виділити ендодонтію в окрему спеціальність, як це давно практикується в інших країнах.

Щиро сподіваємось, що наш склад буде постійно зростати й поповнюватись новими професіоналами! Плануємо активно розширювати межі діяльності, а також будемо спільно вдосконалювати чинний формат роботи, який повністю відповідає вимогам сучасності