Публічна оферта
про оплату членських внесків шо до діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ЕНДОДОНТИСТІВ"

Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб – відвідувачам сайту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ЕНДОДОНТИСТІВ", в мережі Інтернет:
https://vse.in.ua/ (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ЕНДОДОНТИСТІВ" що діє на підставі Статуту, укласти договір про членський внесок (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

1. Терміни та визначення:

Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про оплату членського внеску, звернена до необмеженого кола осіб, які хочуть допомогти діяльності Організації.

Акцепт Оферти означає, що Член Організації згоден з усіма положеннями, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою оплати членських внесків і з правом Організації використовувати частину членських внесків на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

Членський внесок – безоплатна передача коштів у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про громадські об'єднання».

2. Предмет договору:

Предметом цього договору є переказ у власність Організаці грошових коштів, шляхом здійснення оплати членських внесків на здійснення статутної діяльності Організації.

3. Акцепт Оферти означає, що Член Організації згоден з усіма положеннями, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою оплати членських внесків і з правом Організації використовувати частину членських внесків на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4. Людина, що хоче стати Членом Організації і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

5. Права та обов'язки Організації:

5.1. Організація має право:
– Отримувати членськи внески і використовувати їх відповідно до предметів та умов цього Договору;
- Без погодження з членами Організації міняти напрямки використання членських внесків в межах Статутної діяльності Організації;
– Без погодження з Членами Організації використовувати частину членських внесків на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

5.2. Організація зобов'язана:
– У разі використання членських внесків всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Члену Організації за його письмовою заявою.

6. Права Члена Організації:
– Здійснювати контроль за цільовим використанням членських внесків;

7. Місце оплати членських внесків:
Збір членських внесків проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Організації, що стосується збору членських внесків за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.

8. Термін збору коштів:
Збір членських внесків триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.

9. Порядок використання членських внесків:
Використання зібраних за Договором Членських внесків проводиться у відповідності з цілями діяльності Організації. Організація розпоряджається членськими внесками на власний розсуд. Отримані Організацією кошти можуть бути повернуті Члену Організації виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання Членських внесків передбачено вимогами чинного законодавства України.

10. Член Організації або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням Членських внесків.

11. Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації:
Доступ до фінансових звітів Організації здійснюється Членом Організації за його письмовою заявою.
Інша інформація представляється Організацією у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

12. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов'язаних з перерахуванням і зарахуванням пожертвування, несе Член Організації.

13. Член Організації, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і згоден щодо збору та обробки персональних даних.

14. Член Організації згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення оплати Членського внеску, підписки на новини Організації або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Організацією можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру, і крім того Організація має право, без згоди із Членом Організації, опублікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім'я та по батькові Члена Організації. Разом з тим, Організація зобов'язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.